top of page

GUIDE: Hvordan du laver et oplæg til din eksterne konsulent

Har du hyret en designer, lyddesigner, tekstforfatter, creative director eller ekstern konsulent, og føles det ikke helt som om, at I mødes i din kreative vision? Det kan være svært at sætte ord på sine visuelle idéer. Ikke desto mindre er det ofte helt centralt for et effektivt samarbejde, og det sparer begge parter for unødigt mange, ineffektive zoom-møder. Men hvordan laver man et oplæg, der gør processen lettere og sjovere? Vi ser på, hvordan du kan udforme et oplæg, der indeholder alt, hvad din konsulent har brug for at vide!1. Fortæl historien om din virksomhed

Det kan være fristende i et oplæg at hoppe direkte til det visuelle udtryk, men bliv lige i tekstuniverset lidt endnu!

For at give de bedste forudsætninger for et stærkt samarbejde, er det vigtigt, at du giver din konsulent et indblik i din virksomhed, din virksomheds historie og dig selv. Du kan evt. skrive følgende:


 • Virksomhedens navn

 • Virksomhedens "one-liner" eller slogan (hvis et sådant eksisterer)

 • Virksomhedens historie: Hvem, hvad, hvornår, hvorfor.

 • Virksomhedens mission, vision og værdier

 • Dit produkt

 • Din primære målgruppe (medmindre du endnu ikke ved det, og konsulenten er ansat til at hjælpe dig med dette)

 • Den industri, som din virksomhed opererer i.


VIRKSOMHEDENS NAVN

Den er der nok ikke større grund til at præcisere – skriv virksomhedens navn :)


VIRKSOMHEDENS ONE-LINER

Hvis du har lavet en "one-liner" til din virksomhed, kan det ofte være nok til at en designer eller konsulent forstår dit brand – hvis den er stærkt formuleret, vel at mærke. Tænk bare på de nogle af de mest kendte one-liners/slogans, der allerede eksisterer; Loréal – Because You're Worth It, Nike – Just Do It, Levi – Quality Never Goes Out of Style.

Kan du se, hvordan vi allerede ved enormt meget om brandet bag? Loréal signalerer selvforkælelse, Nike at overkomme forhindringer uden begrænsninger og Levi fortæller os, at de er et kvalitetsbrand, hvis produkt kan holde i årevis.


Har I et slogan, så inkludér det i oplægget, men sørg for at være sikker på at det signalerer det, I gerne vil have. Er I i tvivl, så saml en fokusgruppe og SPØRG.


VIRKSOMHEDENS HISTORIE

Virksomhedens historie er vigtig at fortælle, fordi der ofte i historien ligger nogle guldkorn, som måske kan bruges i det produkt, konsulenten skal skabe. Fortæl om dig selv, og hvorfor du valgte at starte virksomheden. Var der en specifik livssituation, der inspirerede dig? En passion? En samtale? Hvornår startede du virksomheden, og hvilket problem håbede du på at løse. Hvad er der siden sket med virksomheden? Hvor er I i dag?


VIRKSOMHEDENS MISSION, VISION & VÆRDIER

Virksomhedens mission, vision og værdier er måske en af de vigtigste punkter. Hvorfor gør I det I gør, og hvordan gør I det?

Virksomhedens mission handler om jer – Hvad I gør, hvordan I gør det og for hvem.

Som eksempel kan vi se på IKEA, der beskriver deres mission som:


Offer a wide range of well-designed, functional home furnishing products at prices so low that as many people as possible will be able to afford them.


Vision derimod handler derimod om se fremad – Hvor kunne I godt tænke jer at komme hen om 5-10-20 år? I de senere år er vision statement ofte blevet synonym med en eller anden form for et samfundsrelevant bidrag. Hvis vi igen ser på IKEA:


To create a better everyday life for the many people.


Værdier handler om, hvordan I bærer jer ad med at gøre de ting, som jeres mission/vision statement indeholder. IKEA har hele 8 nøgleværdier; Lead by Example, Togetherness, Caring for People & Planet, Consciousness, Simplicity, Renew & Improve, Different with a Meaning og Give and Take Responsibility.


Nedfæld disse til jeres konsulent, så de kan indtænke disse i produktet.


DIT PRODUKT

Fortæl om dit produkt eller din service – Hvad er det? Hvordan ser det ud? Hvor sælges det? Hvilke kernefunktioner er vigtige? Har det udviklet sig over tid? Hvad koster det?


DIN PRIMÆRE MÅLGRUPPE

Helt afgørende er det, at du får kommunikeret korrekt, hvem din primære målgruppe er, for ellers bliver det praktisk talt umuligt for konsulenten at ramme rigtigt. Hvis du forinden har lavet en fuldendt målgruppeanalyse, så vedhæft den sammen med al anden målgrupperelateret information. Jo mere information du kan give i dette punkt, jo bedre.


DIN INDUSTRI & DIT MARKED

Hvem er dine konkurrenter? Hvad er det for et marked, du befinder dig i? Hvilke muligheder og udfordringer er der, som din eksterne konsulent skal tage højde for?


2. Beskriv dit visuelle ønske

Fordi vi endnu ikke kan tage et mentalt billede af vores vision, er det vigtigt, at dette punkt bliver udformet så specifikt som muligt. Jeg oplever ofte, at der er medtaget al for mange modstridende informationer, som desværre betyder at det første udkast må kasseres – det kan dog undgås, hvis man sammensætter et oplæg med omtanke ud fra disse parametre:


 • Format

 • Farver

 • Font

 • Stilistisk udtryk

 • Inspiration


FORMAT

Back to basics – Hvad skal laves? Er det en artikel, en brochure, et cover til album, en præsentation, et logo, en hjemmeside? Det er vigtigt både at tænke over, hvilket produktformat der er tale om, men også de faktiske mål for produktet, hvis det drejer sig om et stykke digitalt eller fysisk design.


FARVER

Hvis I har et brand kit, har I også valgt nogle farver, der hører til jeres brand. Hvis I ønsker, at samme farver skal benyttes i det produkt, som I har hyret konsulenten til, så skriv dem i oplægget – Gerne i HEX, RGB(A) og CMYK. Hvis I ikke ved, hvilke farver I ønsker, så specificér også dette i oplægget, så konsulenten ved, at de skal bruge tid på at finde de rette farver.


FONT

Skal det nye produkt skrives med virksomhedens font? Eller skal der laves en ny font?

Redegør gerne for, hvilke ønsker I har.


UDTRYK

Hvilket udtryk ønsker I? Minimalistisk? Abstrakt? Y2K? Retro?

Tænk over, hvordan I ønsker at udtrykket skal være.


INSPIRATION

Når I arbejder med konsulenter – især de, der skal designe enten digitalt eller analogt indhold – er inspirationsbilleder/videoer/lydfiler enormt vigtige. Det er jeres chance for at vise, hvilken æstetik, I forestiller jer. Men vær opmærksom på ikke at medtage en masse blandede bolsjer, der blot forvirrer mere end det gavner. Find noget visuelt, der tegner et nogenlunde billede af, hvordan I ser det kreative output udfolde sig.


3. Timing & Penge

Der er ingen vej udenom det – Der skal tales om budget og deadlines i dette afsnit.

Det er vigtigt at tilkendegive ønsket om, hvornår projektet skal være færdigt, så konsulenten har mulighed for at vurdere omfanget af opgaven, og vurdere om tidsrammen er realistisk. Køber du et kreativt produkt af en designer, så tillad hellere en lidt længere deadline. Design er en proces, der ofte kræver flere udkast og redesigns. Giv hellere designeren lidt mere tid end forventet, så du er sikker på at få det bedst mulige udbytte.


Det kan være akavet at tale om penge – Selv i en forretningssamtale, der åbenlyst handler om en byttehandel mellem services og penge – men naturligvis er det vigtigt at få dette med i oplægget, hvis du arbejder indenfor rammen af et specifikt budget.

Klargør om aftalen går på pris pr. projekt, pr. time eller pr. dag. Hvis I aftaler en pris for hele projektet, så bliv enige om, hvor mange rettelser og revisioner, det indebærer, så I ikke skal have samtalen midt i designprocessen. Er konsulenten time- eller dagslønnet, så spørg, hvor længe, de regner med at opgaven vil tage, så der er forventningsafstemt fra begyndelsen.Tillykke med at du har hyret ekstern assistance! Jeg håber, at det bliver et succesfuldt og givende samarbejde, og at dette kan fungere som en inspiration til jeres samtale om projektet.

Hvis du mangler hjælp til grafik, kommunikation, tekst eller design, så hjælper jeg gerne. Se mere her
37 visninger0 kommentarer
bottom of page